Gdje se nalazimo?

Lokacija 1

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 16, 44250 Petrinja

Telefon: 044 / 815 411

Fax: 044 / 813 584

E-mail: ljekarne.crnkovic@gmail.com

Lokacija 2

Adresa: R. Lopašića 28, 44250 Petrinja

Telefon: 044/812 921

Fax: 044/814 962

E-mail: ljekarne.crnkovic@gmail.com