Politika kvalitete

POLITIKA  KVALITETE

 

ZU Ljekarne Crnković bavi se osiguravanjem opskrbe lijekovima, medicinskim proizvodima i pomoćnim ljekovitim sredstvima, izdavanjem  lijekova na recept i bez recepta te izradom magistralnih pripravaka. 

ZU Ljekarne Crnković se obvezuje da će  putem ljudskih resursa sustavom  obrazovanja i neprekidne edukacije, sposobnosti, znanja i nagrađivanja postići poboljšanje kvalitete usluga, povećanje zadovoljstva  korisnika i svojih djelatnika. 

ZU Ljekarne Crnković će unapređivati svoje poslovanje kroz neprekidno praćenje i primjenu  novih tehnologija te korištenjem interneta kao medija za informiranje i pružanje dodatne usluge pacijentima. 

Uređenjem interijera i eksterijera te obraćanjem pozornosti na životnu okolinu te poslovni prostor ZU Ljekarne Crnković će utjecati na zadovoljstvo zaposlenika i korisnika usluga. 

U svim fazama posla djelatnici Ljekarne  bit će neovisni o poslovnom, financijskom ili bilo kakvom drugom pritisku koji bi mogao utjecati na njihovo stručno mišljenje, objektivnost i nepristranost.  Poslove će provoditi sukladno utvrđenim metodama, propisima i pravilima struke.

ZU Ljekarne Crnković  se obavezuje dati najbolju moguću uslugu korisnicima prema kriterijima dobre ljekarničke prakse. 

Prioritetni cilj svih zaposlenika je pružanje kvalitetnih usluga te razvoj pojedinca i međusobna povezanost. 

ZU Ljekarne Crnković  se obavezuje poticati etički kodeks kod poslovanja. 

Politika kvalitete biti će obznanjena svim korisnicima usluga i zainteresiranim stranama, sa obavezom  revidiranja  u cilju primjerenosti. 

ZU Ljekarne Crnković je zaštitu osobnih podataka uskladila s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

                            

Petrinja, 25.05.2018.

                                           Zdravstvena ustanova Ljekarne Crnković

                                                                                                                                                                                                                                                                                Ravnatelj:

                                                          Biserka Crnković, mag.pharm.